- MEDEDELING -

Wist u al dat Rittal haar eigen webshop heeft? Vanaf vandaag kunt u voor het complete Rittal portfolio, inclusief Hummel kabelwartels, terecht op www.rittal.nl/mijnrittal. Hier vindt u actuele prijs- en voorraadinformatie, en kunt u ook de actuele brochures vinden van Hummel.

Voor achtergrondinformatie kunt u terecht op expert.rittal.nl, hier vindt u blogs, white papers en referentieverhalen.

Per 1 februari 2018 zal kabelwartel.nl vervallen.


Ga naar de webshopGa naar expert.rittal.nl

Kabelwartel.nl Kabelwartel.nl
 

Legal > Copyright & disclaimer

Copyright & disclaimer

Copyright

  • De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Rittal B.V, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.
  • De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële- privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Rittal B.V.

Disclaimer

  • De op deze website getoonde informatie wordt door Rittal B.V. met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Rittal B.V. verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Rittal B.V. worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Rittal B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.
  • Rittal B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website van Rittal B.V. opgenomen softwareprogramma’s.Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen, kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Hoewel Rittal B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Rittal B.V. niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
  • Verwijzingen naar sites die niet door Rittal B.V. worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Rittal B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Rittal B.V. worden onderhouden wordt afgewezen.
 

Nieuws

Advies nodig?

Rittal vertegenwoordigt Hummel AG in Nederland.
Voor advies, vragen, bestellingen; bel (0316) 59 16 60 of mail naar sales@rittal.nl.
Wij helpen u graag!

Legal - Copyright & disclaimer - Privacy policy - Algemene voorwaarden - Login