Kabelwartel.nl Kabelwartel.nl
Kabelwartels
Explosiebeveiliging
Beveiliging tegen explosie
Zones
Apparaatgroepen
Apparaatcategorie
Equipment Protection Level
Temperatuurklassen
Beschermklassen
Downloadcentrum
Hoe kiest u de juiste kabelwartel?
Wartelplaat-configurator

Service > Explosiebeveiliging

Explosiebeveiliging

Volgens DIN EN 1127-1:1997 is een explosie een oxidatie- of vervalreactie met plotselinge stijging van de temperatuur, de druk of beiden tegelijk.

Om tot een explosie te komen, moet aan drie voorwaarden zijn voldaan. Zie de explosiedriehoek.

  1. Brandstof
  2. Zuurstof
  3. Ontstekingsbron

Als een van deze drie voorwaarden wordt weggenomen, kan er geen explosie ontstaan.

Explosieve atmosferen

Een explosieve atmosfeer is een mengsel van een brandbare stof en zuurstof. Zuurstof zit meestal in de lucht. Brandbare stoffen kunnen bijv. gassen, vloeistoffen, dampen, nevels of stoffen zijn.

Met de termen "explosieve atmosfeer" en "ontbrandbaar mengsel" wordt vaak hetzelfde bedoeld. Dit mengsel of deze atmosfeer kan door een ontstekingsbron exploderen.

De ontplofbaarheid is afhankelijk van de stof, de brandbaarheid ervan en het mengsel met lucht of zuurstof (concentratie). Daalt het zuurstofgehalte tot onder een bepaalde stofafhankelijke waarde, de zogeheten max. zuurstofconcentratie, kan het mengsel niet ontbranden.


Dit effect wordt bij het zogeheten inert maken toegepast, waarbij de zuurstof wordt vervangen door een inert gas dat niet oxideert. Bovendien moet de concentratie van de brandbare stof in het luchtmengsel zich bevinden tussen de minimum en maximum explosiegrens.

Explosieve atmosferen kunnen opzettelijk of onopzettelijk aanwezig zijn. Het eerste is vooral het geval in veel delen van het productieproces. Daar zijn explosieve atmosferen overal aanwezig waar de betreffende stoffen in de aanwezigheid van omgevingslucht worden gebruikt. Dit kunnen afdelingen zijn waar lijm of verf uitdroogt of worden aangebracht, in de omgeving van gistkuipen bij de productie van alcohol, op afdelingen waar stoffen worden verkleind zoals graanmolens of in tal van andere gebieden.

Onopzettelijk explosieve atmosferen ontstaan bij fouten of storingen. Zoals een breuk in een gasleiding, het onbedoeld openen van een uitlaatklep en ook lekkages in ketels als gevolg van onvoldoende onderhoud.

 

Nieuws

Advies nodig?

Rittal vertegenwoordigt Hummel AG in Nederland.
Voor advies, vragen, bestellingen; bel (0316) 59 16 60 of mail naar sales@rittal.nl.
Wij helpen u graag!

Legal - Copyright & disclaimer - Privacy policy - Algemene voorwaarden - Login